Blijf op de hoogte van nieuws en inspirerende activiteiten.

En ontvang gratis tips om je bewustzijn en energie te verhogen.

Voorwaarden voor het behalen van een diploma EZHT

Theorie, leerconsulten, oefenen en supervisie
* Bij diverse modules/trainingen ontvang je schriftelijke informatie in de vorm van een reader of losse handouts.
* Daarnaast is er bij ieder deel een opgave van verplichte literatuur.
* Ook ontvang je boekentips en tips voor het bekijken van documentaires en Youtube filmpjes.

* Bij de 3 delen maak je in ieder geval 2 afspraken voor een leersessie bij Sandra Valk of één van haar collega’s. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang.
Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Vanaf module 5 dienen er oefengroepen te worden gestart.
* Daarnaast dien je vanaf module 7 een aantal keer te oefenen op de oefendagdelen.
* In deel 3 bied je minimaal 3 ‘oefencliënten’ een begeleidingstraject van in ieder geval 3 sessies.
* In deel 3 volg je tevens een supervisie sessie in groepjes van 4.
* Bij afronding van deel 3 lever je vóór de dag van het eindexamen een leerverslag in van tenminste 4 A4’tjes. Dit verslag gaat over je ervaringen en vorderingen binnen de hele opleiding. Leerdoelen worden aan het begin van deel 2 en deel 3 geformuleerd.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie.
* Bij ieder deel is er een minimale opkomstverplichting.

Voorwaarden voor overgang van deel 1 (modules 1 t/m 4) naar deel 2
* Leersessie. Tijdens deel 1 en deel 2 maak je tenminste 1 afspraak voor een leersessie bij Sandra Valk of Jacqueline van Wijk. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.
* Leerstof: Je ontvangt bij module 1 en 2 een reader.
Daarnaast staan er 2 boeken op de literatuurlijst:
‘Vraag en het wordt gegeven’ van Esther en Jerry Hicks
‘De Helende reis’ van Brandon Bays.
Theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers en de verplichte literatuur. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw doen in de volgende groep.
* Er geldt een opkomstverplichting van 7 van de 8 lesdagen (tenzij anders is overeengekomen).

Voorwaarden voor overgang van deel 2 (modules 5 t/m 8) naar deel 3
* Oefenen: Deelname aan een oefengroep waarmee je minimaal 2 x bij elkaar komt.
* Deelname aan minimaal 2 oefendagdelen.
* Leersessie. Tijdens deel 1 en deel 2 maak je tenminste 1 afspraak voor een leersessie bij Sandra Valk of Jacqueline van Wijk. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en i.v.m. het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.

* Leerstof: Je ontvangt bij module 5, 6 en 8 een reader. Daarnaast staat er 1 verplicht boek op de literatuurlijst:
‘Jij bent de placebo’ van Joe Dispenza.
Daarnaast lees je 1 boek naar keuze, waar je een verslag van tenminste 2 A4’tjes en maximaal 8 A-4’tjes over schrijft.

Opties boek naar keuze:
‘Overstijg jezelf’ van Joe Dispenza
‘De mens als ontwerp’ van Greg Braden
‘The divine matrix’ van Greg Braden
‘De kracht van het nu’ van Eckhart Tolle
‘Mind to matter’ van Dawson Church
‘Super Accelerated Living’ van Bentinho Massaro
‘Medical Medium’ van Anthony William
‘Je kunt je leven helen’ van Louise Hay
‘De biologie van overtuiging’ van Bruce H. Lipton
Genezing door energie van Bill Bengston
‘Reis der zielen’ van Michael Newton
Eén van de boeken van Neal Donald Walsch
‘Her-inneren’ van S. Rother
‘De celestijnse belofte’ van James Redfield en de vervolgboeken.
Als je zelf een ander boek wilt inbrengen, overleg dit dan even met Sandra Valk.

* Aan het einde van deel 2 volgen er een schriftelijke toets en een praktijktoets.
Theoretische toets: De vragen in de theoretische toets gaan over de readers, de losse handouts en de verplichte literatuur. De toets dient met een voldoende (minimaal 5,5) te worden beoordeeld. Bij onvoldoende resultaat kun je de toets opnieuw doen in de volgende groep.
Praktijktoets: De praktijktoets betreft het geven van een consult aan een klant van buiten de opleiding. Iedere deelnemer neemt hiervoor een bekende uit zijn of haar omgeving mee. Deze ‘klant’ ontvangt een consult van een mededeelnemer. Je geeft dus zelf geen consult aan degene die je hebt meegenomen. Het consult bestaat uit een healing van een half uur en een chakra reading van een half uur a 3 kwartier. Mocht je niemand kennen om mee te nemen, dan kan de docent een klant voor je uitnodigen. De praktijktoets dient met een voldoende te worden beoordeeld.

* Er geldt een opkomstverplichting van 11 van de 13 lesdagen (tenzij anders is overeengekomen).

Voorwaarden voor het behalen van een diploma na deel 3
* Oefenen: Deelname aan een oefengroep waarmee je minimaal 2 x bij elkaar komt.
* Deelname aan minimaal 2 oefendagdelen.
* Leersessie. Het volgen van tenminste één  leersessie bij Sandra Valk of één van haar collega’s is verplicht. In de leersessie wordt tevens 15 minuten besteed aan jouw voortgang. Indien gewenst kunnen er extra leersessies worden geboekt bij één van de andere docenten.
* Tijdens deel 3 bied je minimaal 3 ‘oefencliënten’ een begeleidingstraject van in ieder geval 3 sessies. Je ontvangt formulieren ter invulling van jouw oefencliënten en deze lever je in bij Sandra Valk.
* In deel 3 volg je tevens een supervisie sessie in groepjes van 4 bij één van de docenten.
* Je dient zelf thuis regelmatig te mediteren om op die manier in nauwer contact te komen met de onzichtbare wereld van energie en het trainen van je hersengolven en hartcoherentie. Je voortgang hierin wordt gemonitord.
* Bij afronding van deel 3 lever je vóór de dag van het eindexamen een leerverslag in van tenminste 3 A4’tjes en max 8 A-4’tjes. Dit mag per mail. Het verslag gaat over je ervaringen en vorderingen binnen de gehele opleiding. Leerdoelen worden aan het begin van deel 2 en 3 geformuleerd.

* Leerstof: Je ontvangt bij diverse modules een reader. Daarnaast staat er 1 verplicht boek op de literatuurlijst en 2 boeken naar keuze. Over de boeken naar keuze schrijf je een boekverslag van tenminste 2 A4’tjes en maximaal 8 A-4’tjes.
Verplichte literatuur:
‘Moeiteloos helen’ van Marlon Brammer. 

* Er geldt een opkomstverplichting van 13 van de 15 lesdagen (tenzij anders is overeengekomen).